Komparativní studie měření teploty těla různými technologiemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je srovnání kvality měření teploty těla různými kontaktními teploměry z pohledu přesnosti a praktičnosti. Teoretická část práce zahrnuje prostudování tématiky, seznámení se situací ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích a navržení vhodného způsobu srovnání různých druhů teploměrů. Do praktické části patří proměření teploměrů v laboratorních podmínkách pro ověření jejich přesnosti, klinická měření na pacientech v různých místech těla a za různých podmínek a statistické vyhodnocení výsledků.
The aim of this work is to compare the body temperature measurement with different contact thermometers. The theoretical part includes studying the topic, familiarization with the situation at the Faculty Hospital Brno, Bohunice and suggestion of method for comparison. The practical part includes thermometers measurement in the laboratory to verify the accuracy, clinical measurement on patients in different parts of the body and under various conditions and statistical evaluation of results.
Description
Citation
VANĚK, O. Komparativní studie měření teploty těla různými technologiemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku co to bylo za etanol, který jste používal v práci? Dr. Vondra položil otázku lázeň byla míchaná? Jak dlouho teploměry byly v lázni? Jak dlouho jste teploměry nechal aklimatizovat? Čim je dána doba, jak teploměry dlouho byly v lázni? Jak Vám vyšla přesnost v lázni? Ing. Leinveber položil otázku co bylo cílem zátěže pacientů před měřením teplot? Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO