Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Bawel s.r.o. v letech 2012–2016. Práce obsahuje tří části. V prvním oddíle se nachází teoretická východiska práce, kde je vysvětleno, co je to výkonnost podniku, finanční analýza a charakteristika vybraných metod. Druhá analytická část se věnuje popisem společnosti, jejich sortimentem a propočtům vybraných ukazatelů. V poslední části, díky vypočteným výsledkům, jsou nastíněné návrhy ke zlepšení finanční situace.
The bachelor thesis is focused on performance evaluation of the financial situation of Bawel s.r.o. in the years from 2012 to 2016. The work contains three parts. In the first part we find the theoretical basis which explains what is the performance of the company, the financial analysis and the characteristics of the selected methods. The second analytical part deals with the description of the company and it is assortment and calculations of selected indicators. In the last part, due to the calculated results, is about outlined proposals to improve the financial situation.
Description
Citation
UNZEITIGOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce Ing. Pavlákové Dočekalové – zodpovězeny Otázky oponenta – zodpovězeny RNDr. Chvátalová – Jaké matematické modely byly užity? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO