Výroba a dělení trubek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku výroby a dělení trubek tvářením. Na základě literární studie dané problematiky a vlastních znalostí je v práci představeno několik technologií pro výrobu a dělení trubek, nástroje a stroje, jenž souvisí s popsanými metodami.
The submitted project created in the bachelor studies of B-STI Machinery engineering is focused on problematics of production and cutting tubes by forming. Based on the research of literature mentioned problematics and own knowledge the bachelor thesis describes several technologies of production and cutting tubes and the tools and machinery related with the described methods.
Description
Citation
DRÁPALA, M. Výroba a dělení trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Stříhání tvarovým nožem (bezodpadové) - skutečně při této metodě nevzniká odpad? 2. Tloušťka tvarového nože. 3. Na základě jakého mechanizmu vznikne otvor při děrování trubek? 4. Jak se kontrolují svary při výrobě trubek? 5. Definujte tenkostěnné trubky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO