Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingového mixu nově vznikajícího minipivovaru v Lomnici u Tišnova. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny základní pojmy, analytické části, tvořené hlavně průzkumem trhu v okolí místa vzniku minipivovaru a části praktické, kde jde o konkrétní návrhy marketingového mixu pro minipivovar.
The Bachelor’s thesis describes creating of marketing mix for newly opened microbrewery situated in Lomnice u Tišnova. The thesis consist of theoretical part, which framed basic concepts, analytical part which consists mainly of the market research in place where the business will be developed. Then follows practical part which describes concrete marketing mix for microbrewery.
Description
Citation
WARZECHA, T. Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Bartoš - Máte už vybranou nemovitost pro provoz pivovaru? - odpovězeno doc. Bartoš - Víte, jaká jsou úskalí minipivovarů v rámci výroby? - odpovězeno Ing. Hornungová - Cena za láhve piva v bakalřáské práci jsou uvedeny s daní či bez daně z přidané hodnoty? - odpovězeno Ing. Hornungová - Z čeho vychází logo a design etiket? - odpovězeno Ing. Milichovský - Na základě čeho jste vybíral 5 konkurentů, které jste v práci analyzoval? - odpovězeno Ing. Milichovský - V bakalářské práci uvádíte výzkum o konzumaci piva. O které pivo se jedná - lahvové či točené? Jaký je v současnosti trend v konzumaci, který typ převažuje? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO