Návrh na optimalizaci počtu zaměstnanců s následnou změnou pracovního poměru ve společnosti IDEAL OKNO s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku změn pracovního poměru, konkrétně změny místa výkonu práce. Teoretická část poskytuje přehled o základních aspektech pracovního práva, analytická část rozbor konkrétní společnosti. Práce nabízí řešení problému dočasného klesání objemu práce a zisku společnosti zavedením nové výroby a převedením nadbytečných zaměstnanců na nové místo, čímž se vyloučí ukončení pracovního poměru těchto zaměstnanců.
This bachelor´s thesis is intended on problems in changes of employment, concretely the change in the place of work. Theoretical part provides view of basic aspects labour law, analytic part provides analyse of concrete company. This work offers a solution of problem temporary declining of workload and profit of company by installation new production and transferring the redundant employees to the new location, thereby the termination of employment will be eliminated.
Description
Citation
OLŠÁKOVÁ, B. Návrh na optimalizaci počtu zaměstnanců s následnou změnou pracovního poměru ve společnosti IDEAL OKNO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO