Laserový proximitní skener - mechanika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možností použít průmyslový optický snímač vzdálenosti jako 3D proximitní skener. Cílem práce je navrhnout mechaniku skeneru, která by měnila směr měření ve dvou osách. Ve skeneru je použito nepřímé změny směru paprsku pomocí zrcátka. Dále se práce zabývá návrhem řídicího obvodu, který má za úkol řídit směr měření a sběr naměřených dat. Řídicí obvod je založen na mikroprocesoru ATmega48, do kterého je nahrán řídicí program. V práci jsou dále zobrazeny výsledky měření dosažené s navrženým skenerem.
This thesis deals with possibility use ordinary optical distance sensor as a 3D laser proximity scanner. The thesis is aimed at design mechanical part of scanner for shifting laser beam in two axes. In the scanner is applied indirect shifting of the beam by a mirror. Next is described test control circuit, which has a controlling of direction of beam shifting and data acquisition for task. The control circuit is based on microcontroller ATmega48 with controlling program. On the end of thesis are shown results of measuring reached with designed scanner.
Description
Citation
KOČÍ, M. Laserový proximitní skener - mechanika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO