Sledování paprsku v reálném čase

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Ve své práci se zabývám metodou zobrazování počítačové 3D grafiky, která se nazývá sledování paprsků (anglicky ray tracing). Zaměřuji se především na zkoumání možností zobrazování trojúhelníků touto metodou. Cílem práce je studium existujících algoritmů pro výpočet průsečíku trojúhelníku a paprsku, jejich vzájemné srovnání, jejich výpočetní náročnost a rychlost na různých počítačových architekturách. Tyto algoritmy také implementuji do existujícího ray traceru pracujícího v reálném čase.
My thesis deal with method of rendering computer graphics called ray tracing. I will aim on possibility of rendering triangles using this method. Goal of my work is study of existing algorithms to test ray-triangle intersection, their comparison, their computing demandingness and speed on different pc architectures. I will also implement these algorithms to existing ray tracer working in real-time.
Description
Citation
BLECHA, V. Sledování paprsku v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO