Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů

but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Dr.-habil. Jiří Klemeš, DSc., dr.h.c. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceTématem DDP je aplikace simulačních a optimalizačních metod v oblasti EVO-energ. využití odpadů. Hlavním výsledkem práce jsou matematické modely zaměřené na provoz zařízení a problematiku svozu odpadu. Výsledky DDP jsou využitelné v praxi v oblasti stát. správy, plánování a realizaci zařízení EVO.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStroje a zařízenícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorStehlík, Petrcs
dc.contributor.authorŠomplák, Radovancs
dc.contributor.refereeKlemeš,, Jiřícs
dc.contributor.refereeŽaloudík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:17:15Z
dc.date.available2019-04-04T07:17:15Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá aplikací simulačních a optimalizačních metod v oblasti energetického využití odpadů. V úvodu práce je popsán současný stav v oblasti odpadového hospodářství v EU se zaměřením na ČR. Následující kapitola pojednává o hodnotících kritériích investičních záměrů a základních principech stochastického programování. Jádrem práce jsou matematické modely zaměřené na plánování a provoz jednotlivých zařízení a problematiku spojenou se svozem odpadu. Dopravní úloha dává do souvislostí všechny uvažované projekty v hodnoceném zájmovém území a je možné díky ní simulovat toky odpadu mezi producenty a zpracovateli. Přístup je demonstrován na pěti případových studiích. V prvních třech studiích byly uvedeny výpočty pro potenciálního investora. Hlavním výstupem bylo určení míry atraktivity investice a identifikace největších rizik. Další případová studie byla věnována analýze z pohledu statní koncepce. V poslední případové studii je detailně analyzována problematika nakládání s odpadem z pohledu producentů.cs
dc.description.abstractPhD thesis deals with the application of the simulation and optimization methods in the waste-to-energy field. An introduction describes the current state of the waste management in the EU with the focus on the Czech Republic. In the following chapter the evaluation criteria for investment intentions and the basic principles of stochastic programming are discussed. The core of the work lays in the mathematical models for the planning and operation of the process plants as well as in the mathematical models for the waste collection. The transportation problem involves all considered technological elements and therefore it is possible to simulate the waste streams between the producers and processors. This approach is demonstrated with five case studies. In the first three studies the calculations for the potential investor are presented. The main outcome of these case studies is the determination of the level of attractiveness of investment and the identification the greatest risks. Another case study is devoted to an analysis with the focus on perspective of government policies and in the last case study the issue of the waste management is analyzed in detail from the perspective of the waste producers. Developed computational tools are flexible and can be further developed and adapted based on the objectives of the specific tasks.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationŠOMPLÁK, R. Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89447cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58660
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZařízení EVOcs
dc.subjectodpadové hospodářstvícs
dc.subjectstochastické programovánícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectNERUDAcs
dc.subjectWaste-to-energy planten
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectstochastic programmingen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectNERUDAen
dc.titleEfektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadůcs
dc.title.alternativeEffective Investment Planning in Waste-to-Energy Systemsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2016-05-05cs
dcterms.modified2016-05-10-14:14:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid89447en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:25:35en
sync.item.modts2021.11.12 19:20:38en
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posustedizert SOMPLAK fi fi 777 0416.pdf
Size:
233.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posustedizert SOMPLAK fi fi 777 0416.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudek prof. J. Klemes.pdf
Size:
79.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudek prof. J. Klemes.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_89447.html
Size:
1.74 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_89447.html
Collections