Návrh komunikačního mixu společnosti Autopark Brno a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá především komunikačním mixem společnosti Autopark Brno a. s., jejímž hlavním zájmem je prodej automobilů značky KIA. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedena teorie týkající se části marketingové komunikace, o který se opírá téma práce. Další část obsahuje informace týkající se marketingové komunikace firmy, SWOT analýzu a popis jednotlivých složek komunikačního mixu. V poslední části je navržena propagace podniku a jednotlivých produktů. Tento návrh slouží pro posílení povědomí o Autoparku Brno a. s. a zvýšení prodejů osobních automobilů Kia.
The bachelor thesis is primarily describing communication mix of the company Autopark Brno a. s., that is dealing with Kia cars selling. The thesis is divided into three parts. First one is a theoretical part about marketing communication, which is used as base of analytical part. Next part contains information about the company’s marketing communication, its SWOT analysis, and description of each component of its communication mix. The last part describes a suggestion for the propagation improvement. This should be leading to bigger company image awareness, so it should raise the sells too.
Description
Citation
ŠMEREK, J. Návrh komunikačního mixu společnosti Autopark Brno a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázka vedoucího práce – zodpovězeno Otázka oponenta – zodpovězeno Ing. Jiří Michele - Jaké metody byste využil při návrhu komunikačního mixu pro průmyslový podnik? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO