Strukturní vlastnosti podpovrchových vrstev broušených ozubených kol a jejich vazba na parametry stanovené difraktometrickou metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením povrchových a podpovrchových vrstev broušených ozubených kol. Zkoumá možné ovlivnění povrchu boku ozubených kol procesem odvalovacího broušení. Pro hodnocení podpovrchových vrstev se využívá měření tvrdosti a pozorování mikrostruktury pomocí světelného mikroskopu. Tyto výsledky jsou dále porovnány s hodnotami zbytkových napětí, která byla naměřena pomocí rentgenového difraktometru.
The bachelor‘s thesis deals with structual properties of the surface and subsurface ground gears. This thesis examines posibilities of affecting gear flank surface by continuous generating spur gear grinding process. There is used the measurement of hardness and microscopic observation of the structural properties for evaluating subsurface groundgears. This parameters are compared with values of residual stresses which was set by X-ray diffractometer method.
Description
Citation
ČERVINKA, F. Strukturní vlastnosti podpovrchových vrstev broušených ozubených kol a jejich vazba na parametry stanovené difraktometrickou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO