Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. Oxid zinečnatý jakožto II--VI polovodič a kompozit oxidu zinečnatého a oxidu měďnatého byly také syntetizovány bottom-up metodou. Připravené částice tvořily různé tvary, jako například kuličky, tyčinky, dlaždičky a takzvané nanokytičky. Částice byly posléze charakterizovány. Optickou mikroskopií byl proveden přibližný odhad morfologie. Skenovací elektronový mikroskop byl použit pro detailní pohled do struktury vzorku. Další charakterizační metody jako fotoluminiscence a absorbance byly využity u CuO/ZnO kompozitu.
This bachelor's thesis deals with theoretical background concerning basics of preparation, characterization, and possible applications of nanostructures. Experimental part provides guidance through synthesis and characterization of nanostructures. Noble metal nanoparticles are represented by gold and silver. In addition, zinc oxide II-VI semiconductor and copper oxide -- zinc oxide composite were synthesized by the bottom up method as well. Various shapes of particles were achieved such as spheres, rods, cobblestones, and so called nanoflowers. Prepared nanoparticles were then characterized. Optical microscopy was performed for approximate estimation of morphology. Scanning electron microscopy was used for detailed insight into a structure of samples. Other characterization methods involve photoluminiscence and absorbance which were applied in CuO/ZnO composite characterization.
Description
Citation
HRUBÝ, J. Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO