Pokročilé instalace v síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení s dostupnými řešeními pro zavádění operačních systémů ze sítě a jejich srovnání. Implementační část práce se zabývá instalací a konfigurací zvolených řešení, tvorbou obrazů operačních systémů a tvorbou upravených bootovacích menu.
The objectiv of this is to introduce and compare available solutions to deployment of operating system over ethernet. The implementation part of work deals with installation and configuration of the chosen solutions, preparation of the operating system images and creation of custom boot menu.
Description
Citation
ROZKOŠ, M. Pokročilé instalace v síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Petr Schwarz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Jakým způsobem by šlo provést vzdálenou instalaci MS Windows včetně dalších programů? Lze použít u nástrojů FOG a WDS multicast?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO