Bezdotykové měření teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce obsahuje přehled metod bezdotykového měření teplot. V práci je rozebrána teorie, a dvě hlavní metody - termovizní a měření pomocí pyrometrů Je popsán princip, kalibrace, jejich výhody a nevýhody.
The thesis provides an overview of methods for non-contact temperature measurement. The thesis analyzes the theory and the two main methods - measurement using pyrometers and thermovision. Are described the principle, calibration, their advantages and disadvantages.
Description
Citation
SEGEŤA, P. Bezdotykové měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci. Dále byly zodpovězeny otázky od oponenta. Otázky komise: 1. Kdy platí Stefan-Boltzmannův zákon? 2. Jaký je rozdíl, když měřím 50°C a 1000°C. 3. Čím je ovlivněna přesnost při měření? 4. Jak ovlivňuje drsnost povrchu měření teploty.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO