Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově

but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent velmi kvalitně prezentoval svoji diplomovou práci zabývající se připojením kogenerační výrobny. Na otázky vyplývající z posudků práce student odpověděl správně. Na doplňují otázky doc. Haluzíka a Ing. Vybíralíka odpověděl student správně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBátora, Branislavcs
dc.contributor.authorVacek, Tomášcs
dc.contributor.refereeOpat, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:30Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:30Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractCílem této práce je posouzení možnosti pripojení kogeneracní výrobny 138 MW, která je ve stavu plánování. Tato výrobna má být pripojena do rozvodny 110 kV v Prostejove a sloužit k výrobe jak elektrické energie, tak tepelné energie pro blízké okolí. V této práci se budeme zabývat jednak rešením ustáleného stavu stávající síte o napetové hladine 110 kV, tak i vlivy plánované výrobny na tuto sít. Kogeneracní výroba vykazuje oproti výrobe elektrické energie vyšší úcinnost premeny energií v celém procesu výroby díky výrobe jak tepelné, tak i elektrické energie z primárních zdroju paliva. Jak v celém svete, tak i na našem území jsou stále jako palivo do elektráren nejcasteji používány neobnovitelné fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), jejichž zásoby se postupne snižují. Zároven jsou zdrojem oxidu uhlicitého, který škodí atmosfére a dochází ke globálnímu oteplování. Daleko šetrnejší k životnímu prostredí je jaderná elektrárna, která nevypouští škodlivé látky do ovzduší a je schopna vyprodukovat velké množství elektrické energie. Avšak problém nastává s vyhorelým palivem a jeho uložením. Jaderná energetika má spolecnou vlastnost s obnovitelnými zdroji energie - obe jsou vuci životnímu prostredí maximálne ohleduplné. Jaderné elektrárny však navíc disponují dostatecnou energetickou kapacitou a s nástupem reaktoru ctvrté generace budou schopny vyrábet elektrinu z již použitého jaderného paliva. Stále více je kladen duraz na obnovitelné zdroje energie, které jsou daleko šetrnejší k životnímu prostredí. Výhledove spolecnost CEZ, jakožto nejvetší producent elektrické energie pocítá s vetším využitím vodní energie, která se již dnes hojne využívá jako prehradní elektrárny, nebo precerpávací. Další energie považovaná za ekologickou formu je energie geotermální a solární (fotovoltaická). Ovšem tyto ekologické formy v naší zemepisné poloze nemají natolik silný potenciál, abychom jsme se mohli na tyto zdroje spoléhat. Další problematikou je dodávání výkonu do síte závislé na pocasí. Geotermální energie je nejvíce využívána napríklad na Islandu, kde je dostatek vyverajících pramenu o vysoké teplote. Dnes nejvíce diskutovaná energie jako zdroj elektrické energie, je energie biomasy. Jedná se o využití drevní hmoty, napríklad odpad z lesní cinnosti, z drevovýroby, nebo spalování odpadu z predešlé lidské produkce ci odpadu rostlinného a živocišného puvodu . Tato biomasa je vhodná jako palivo do tepelných elektráren.cs
dc.description.abstractThe goal of this project is to test the possibility to connect the Cogenerational generation of power 138 MW (still in the development stage) to the control room 110 kV in Prostejov production. This merge would product the electrical energy as well as the heat energy for all local area. In this dissertation we will be considering the solution of the steady state (stationary state) of system with the voltage level of 110kV, as well as the influence of the generation of power on this system, there by the suggesting a connection. The Congenerational production indicates higher effectiveness in the transformation of energy during primary production process due to the production of heat energy as well as the electrical energy from the primary power sources. In our country, as well as around the world, commonly used fuels are fossil fuels- coal, crude oil, and gas. As the demand for energy grows, those supplies are slowly running out. Not to mention that those fuels have a negative environmental impact. They are a source of carbon, which causes damage to the atmosphere and leads to global warming. Power plants which do not produce carbon are much safer for the environment, and much more productive. However, the residue of this energy is challenging to dispose of. Nuclear energy has common attributes with renewing the sources of energies that are extremely friendly to our environment. Nuclear power plants also produce enough energy and with the usage of Fourth generation reactors, they will be able to recycle the nuclear fuels. Today, more importance is put on renewing sources which are more gentle for the environment. In the near future, CEZ Company, the largest producer of electric energy is planning to use water energy. Water energy comes from water plants or dams. Other ecological forms of energy include geothermal and solar energies. These two types of energy are not as applicable for our geographical position. Geothermal energy is commonly used on islands where there is an abundance of natural hot springs. The most discussed source of energy is bioenergy. It uses natural wood sources, recycled wood products, and applies bioenergy as a main source for thermal power plants.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationVACEK, T. Posouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39103cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8408
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKogeneracní výrobnacs
dc.subjectRozvodnacs
dc.subjectElektrické energiecs
dc.subjectTepelná energiecs
dc.subjectFosilní palivacs
dc.subjectJaderná energetikacs
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectVodní energiecs
dc.subjectEnergie geotermálnícs
dc.subjectSolární energiecs
dc.subjectEnergie biomasycs
dc.subjectTepelné elektrárnycs
dc.subjectCogenerational generationen
dc.subjectControl roomen
dc.subjectElectrical energyen
dc.subjectHeat energyen
dc.subjectFossil fuelsen
dc.subjectNuclear energyen
dc.subjectRenewable resources energyen
dc.subjectWater energyen
dc.subjectGeothermal energyen
dc.subjectSolar energyen
dc.subjectBioenergyen
dc.subjectThermal power stationen
dc.titlePosouzení možnosti připojení kogenerační výrobny 138 MW v Prostějověcs
dc.title.alternativeThe assessment of connectivity 138 MW combined heat and power plant in Prostějoven
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:15cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid39103en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:12:08en
sync.item.modts2021.11.12 15:18:22en
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
931.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_39103.html
Size:
8.32 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_39103.html
Collections