Výpočet tepelných ztrát a izolace potrubí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci „ Výpočet tepelných ztrát a izolace potrubí“ jsou popsány mechanismy přestupu tepla a uvedeny vztahy pro výpočet Nusseltova čísla při přestupu tepla konvekcí. Dále jsou popsány typy tepelných izolací jejich použití a vlastnosti. Poslední část bakalářské práce je věnována sestavení výpočtu tepelných ztrát, výpočtu požadované tloušťky izolace dle požadované teploty a výpočtů nejekonomičtější tloušťky izolace.
In this bachelor thesis "Calculation of heat loss and pipe insulation" describes the mechanisms of heat transfer and listed equations for calculating the Nusselt number for heat transfer by convection. The following describes the types of thermal insulation properties and their uses. The last part of this thesis is devoted to the preparation of calculating the heat loss calculation of the required thickness of insulation according to the required temperature and the most economical insulation thickness calculations.
Description
Citation
TUČEK, J. Výpočet tepelných ztrát a izolace potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Medek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO