Segmentace meziobratlové ploténky v obrazových datech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na segmentaci meziobratlových plotének v obrazových datech z dvou medicínských zobrazovacích modalit - výpočetní tomografie (CT) a zobrazovaní pomocí magnetické rezonance (MRI). Teoretický úvod práce se věnuje problematice výhřezu meziobratlové ploténky a popisu relevantních zobrazovacích modalit. Též je uveden teoretický popis základních a pokročilých segmentačních metod. V praktické části byly vybrány a implementovány tři různé segmentační metody (jedna pro CT data a dvě pro obrazy z MRI), které byli aplikovány na obrazy získané z Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Úspěšnost segmentace byla vyhodnocena kvantitativně porovnáním výsledků jednotlivých metod s manuálně vytvořenou referenční segmentací meziobratlových plotének.
This thesis is focused on segmentation of intervertebral discs in images from two medical imaging modalities - computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). Theoretical introduction of the thesis describes intervertebral disc herniation and relevant imaging modalities. It also includes description of basic and advanced segmentation methods. For practical part of the thesis, three different segmentation teqniques (one for CT data and two for MRI images) have been chosen, implemented and applied on images acquired at Radiodiagnostic department of Havlíčkův Brod hospital. The segmentation quality has been assessed quantitatively for individual methods by comparing the segmentation results to manually created reference segmentation of intervertebral discs.
Description
Citation
MELOUN, J. Segmentace meziobratlové ploténky v obrazových datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-02
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář se dotázal na přínos práce a vlastní závěry; implementaci geometrických kontur a parametre. Ing. Odstrčilík se dotázal na původ metody a vlastní úpravu algoritmu; Ing. Nemček se dotázal na podrobnější popis mezikroků algoritmu. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO