Návrh komunikačního mixu podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro restauraci La Patas. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základní znalostí marketingu, komunikačního mixu a marketingového prostředí. V praktické části je uvedena analýza současného stavu a zjištění problémů restaurace. Praktická část využívá poznatků teoretické části k vytvoření návrhu na zlepšení marketingové komunikace restaurace.
The aim of the bachelor’s thesis is to offer a communication mix for the restaurant La Patas. This bachelor’s thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part deals with basic knowledge of marketing, communication mix and marketing environment. Practical part analyses current situation and finds out problems of the restaurant. Practical part uses knowledge from theoretical part to offer improvement in marketing communication of the restaurant.
Description
Citation
VAŠÍČEK, Z. Návrh komunikačního mixu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno v plném rozsahu otázky oponenta - odpovězeno v plném rozsahu připomínka prof. Rejnuš: V ekonomickém zhodnocení máte uvedeny pouze náklady. prof. Rejnuš: Který z uvedených návrhů by měl být realizován v první fázi? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Mucha: Víte, jaká je návštěvnost restaurace během dne? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Mucha: Je nutné navrhovat další propagaci, když má restaurace vysokou obsazenost? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Kruntorádová: Z jakého důvodu byl zvolen vzorek 30ti zákazníků jako relevantní vzorek? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Kruntorádová: Jaké procento zákazníků tvoří Vámi vybraný vzorek responděntů? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO