Analýza naměřených dat v programu MATLAB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Analýza naměřených dat je nedílnou součástí každého měření. Cílem této bakalářské práce bylo usnadnit zpracování výsledků z měření. Byla tedy vytvořena aplikace, která dovede načíst data ze souboru a dále je analyzovat. Aplikace je tedy schopna vytvořit různé grafické závislosti, vypočíst nové proměnné z načtených hodnot, uložit veškeré proměnné, určit základní parametry signálu nebo převést signál na jiný typ signálu.
Analysis of the measured data is an integral part of each measurement. The focus of this bachelor's thesis was to facilitate the processing of results of measurements. Therefore an application was created that can retrieve the data from the file and further analyze them. The application is thus able to create a variety of graphical dependencies, to calculate a new variable from the loaded values, save all variables, to determine the basic parameters of the signal or convert a signal to another signal type.
Description
Citation
LOUP, M. Analýza naměřených dat v programu MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student představuje cíle práce, dále ukazuje grafické rozhraní programu a postup práce s ním - načtení dat a práce s nimi, zobrazení grafu. Je možné počítat základní parametry načteného signálu - střední, efektivní, špičková hodnota atd. Dále je možné zobrazit Fourierovu transformaci signálu a průběh derivace signálu. Jsou ukázány možnosti zobrazení křivek do grafů. Poté student uvádí možnosti dalšího doplnění aplikace. Obě otázky oponenta i doplňující otázky jsou zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO