ERP systémy - komprese SQL databáze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh na kompresi SQL databáze u informačního systému v nadnárodní společnosti. Výstupem mé práce bude návrh na kompresi SQL databáze. Firma si stanovila určité požadavky, které musí být dodrženy. Na základě těchto požadavků navrhnu různá řešení a z nich nakonec vyberu jedno, dle mého názoru nejlepší, které na daný problém aplikuji.
Subject of this thesis is proposal to compression of SQL database at information system used in multinational company. The aim of my work will be proposal of SQL database compression. The company particularizes requirements, which have to be keeped. On the basis of this requirements I will propose various solutions and from these solutions will be choose one, in my opinion the best, which will be implemented.
Description
Citation
FUXA, L. ERP systémy - komprese SQL databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucího práce - Ing. Jiří Kříž, Ph.D.: 1) Na obrázku č. 18 máte znázorněnou časovou následnost úloh. V jakých časových jednotkách je následnost vyjádřena a kolik času odhadujete na tvorbu nové databáze? - odpovězeno Otázky oponenta - Ing. Veronika Navrátilová: 1) Jak by byla řešená situace, kdy u startu nové databáze budou chtít měnit statická data, která jsou již zkopírovaná v nové databázi? - odpovězeno 2) Jakým způsobem lze reagovat při metodě startu nové databáze, pokud si začnou hodně uživatelé stěžovat na nedostatky či změny? - odpovězeno Otázky komise: 1) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Komentoval jste stanovenou cenu za svou práci jako hodně nákladnou. Co je pro Vás "hodně nákladné"? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO