Podnikatelský záměr firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této práce bude vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude sloužit k rozšíření firmy MATEZEX spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska a následně se zaměřuje na praxi, analyzuje trh a konkurenci. Vlastním přínosem bude návrh na vytvoření nové pobočky u zmiňované firmy.
The object of this Bachelor´s thesis is a composition of realistic business plan, which will be used for extensit of a company MATEZEX spol. s r.o. This thesis includes theoretical basis and then it aims at practice and analyzes the market and competition. Like an own contribution will be a concept for a creation of a new branch for the company.
Description
Citation
FURCHOVÁ, P. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO