Návrh výroby náboje kola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zaobírá návrhem výroby náboje kola přední nápravy automobilu VAZ 2101 z oceli 12 050. Na základě dostupných technologií bylo zvoleno objemové tváření za tepla, konkrétně zápustkové kování pro svůj pozitivní dopad na mechanické vlastnosti výkovku. Konstrukce zápustky odpovídá platné normě ČSN 22 8308 s uzavřenou výronkovou drážkou. Kování je realizováno na bucharu KHZ 8A, o energii úderu 80 kJ. Zápustky, horní i spodní, vyrobeny z nástrojové oceli 19 552, popuštěné na 54 HRC.
The subject of this thesis was to propose a possible way of production for a wheel hub on the front axle of VAZ 2101 made out of steel 12 050. Based on the accesible technologies was selected a volume thermoforming technology, specifically drop forging for its positive impact on mechanical features of forging. Construction of the die cnforms to the norm ČSN 22 8308 with closed spout groove. The forging is done by a hammer KHZ 8A, with an impact energy of 80 kJ. Dies, upper and lower, made of tool steel 19 552, tempered to 54 HRC.
Description
Citation
ZAHÁLKA, T. Návrh výroby náboje kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Je součást vyrobitelná podle výrobního výkresu? (částečně zodpověděl) 2. K čemu se využívá u mechanických lisů vyhazovač? (plně zodpověděl) 3. Jakým způsobem by jste odstranil blánu a výronek po kovacích operacích? (plně zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO