Měření základních parametrů kardiovaskulárního systému pomocí zátěžového testu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje měření základních parametrů kardiovaskulárního systému pomocí zátěžového testu na bicyklovém ergometru, jejich zpracování a vyhodnocení s následným rozdělením subjektů do jednotlivých kategorií podle jejich fyzické zdatnosti. Hlavním cílem práce je vytvoření skriptu v prostředí MATLAB, který bude využit pro vyhodnocování výsledků měřené osoby v rámci studentských úkolů probíhajících v praktických cvičení z fyziologie na lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
The bachelor's thesis describes the measurement of basic parameters of the cardiovascular system using a physical test on a bicycle ergometer, their processing and evaluation with the subsequent division of subjects into individual categories according to their physical fitness. The main goal of this work is to create a script in the MATLAB environment, which will be used to evaluate the results of the measured person in the student tasks taking place in practical exercises in physiology at the Faculty of Medicine, Masaryk University.
Description
Citation
MATOUŠEK, D. Měření základních parametrů kardiovaskulárního systému pomocí zátěžového testu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Ing. Kolář, Ph.D. položil otázku: Jak řeknete česky peak? Co si představit pod razantní změnou křivky? Ing. Škutková, Ph.D. položila otázku: Směr křivky jste hodnotil okometricky nebo matematicky? Jakou metodou jste detekoval přímku? Doc. Ing. Černý, Ph.D. položil otázku: Jaké jste použil parametry pro nastavení funkce "findpeaks" ? Ing. Smíšek položil otázku: Jakým způsobem jste určil oblast, kterou prokládáte přímkou? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO