Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů.

but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Čím rozumíte 0procentní využití zařízení? Jakým způsobem je řešena obsluha strojů? Vysvětlete jednotky, které používáte v práci (hh:mm apod.)? Vysvětlete způsob výpočtu návratnosti ze zisku, který uvádíte v BP? Jakým způsobem od sebe rozeznáte ocelové a nerezové plechy?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMouralová, Kateřinacs
dc.contributor.authorKrálík, Petrcs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:14:24Z
dc.date.available2019-05-17T12:14:24Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkou, zda se strojírenskému podniku při vypalování součástí pomocí laseru vyplatí používat tavnou metodu řezání nebo metodu oxidační doplněnou o zařízení Lissmac SBM-M 1500 B2 určené k čištění oxidické vrstvy z plochy řezu. Nejdříve byly spočteny náklady na provoz čistícího stroje umístěného v prostředí nepřetržité výroby. Poté bylo provedeno shromáždění dat za jeden výrobní měsíc a z těchto dat byla pomocí tlaku a průřezu trysky spočtena možná úspora peněz za procesní plyn. Dále byla spočtena úspora za elektřinu a nárůst výrobní kapacity díky vyšší řezné rychlosti dosahované při oxidačním řezání. Ze získaných dat byl vytvořen graf doby návratnosti investice pro 100 %, 50 % a 0 % využití nově vzniklé kapacity. Nakonec byla doporučena opatření pro dosažení co nejvyššího výnos z investice.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a production issue for an engineering company - the optimal method for laser cutting. The options considered are the fusing method of cutting or the oxidising method, utilising the Lissmac SBM-M 1500 B2 equipment - designated for cleaning the oxidising a layer from the incision area. Initially, the cost of machine maintenance was calculated within a continuous production environment. Data was collected from a single month’s production and the potential savings for the processional gas were calculated through the pressure and flow values. In addition, electricity savings and the increased production capacity were calculated due to the higher cutting speed achieved by oxidizing cutting. From the gained data, a graph was created of the investment recovery time for 100%, 50% and 0% of the new created capacity use. Finally, measures for the highest profit from the investment were recommended.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKRÁLÍK, P. Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6761
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlasercs
dc.subjectprocesní plyncs
dc.subjecttavné řezánícs
dc.subjectoxidační řezánícs
dc.subjectlaseren
dc.subjectprocess gasen
dc.subjectfusion cuttingen
dc.subjectoxidizing cuttingen
dc.titleTechnicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů.cs
dc.title.alternativeTechnical and economic evaluation of the use of oxygen or nitrogen as the cutting medium during laser cutting of sheet metal.en
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2012-06-25-14:17:58cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid49849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:03:42en
sync.item.modts2021.11.12 22:12:26en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_49849.html
Size:
7.37 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_49849.html
Collections