Návrh komunikačního plánu společnosti Podlahářství Borovička

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou komunikačního plánu společnosti Podlahářství Borovička a následně podáním návrhu na jeho vylepšení. První část vymezuje a definuje teoretické poznatky, které jsou použity pro analytickou i návrhovou část práce. Druhá část se zaměřuje na samotnou firmu Podlahářsví Borovička a na analýzu současného komunikačního mixu firmy. Dále je zpracován návrh na zlepšení komunikačního plánu a závěrem jsou poznatky z této práce shrnuty.
This bachelor´s thesis occupied with analysis of communication plan for company Podlahářství Borovička, and then proposes on its improvement. First part includes theoretical definitions, which are contain in analysis and proposal part. Second part is focused on Podlahářství Borovička and on present-day communication plan. Further is created proposal of improvement communication plan. In the end of work are summarized the findings.
Description
Citation
LAICHMAN, V. Návrh komunikačního plánu společnosti Podlahářství Borovička [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Prášková (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO