Optimalizace neutronového spektra podkritického jaderného reaktoru se spalačním zdrojem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá urychlovačem řízenými systémy a principy jejich fungování. Teoretická část zahrnuje popis základních součástí systému a představení jednotlivých projektů spojených s výzkumem v oblasti ADS. Praktická část práce se věnuje optimalizaci neutronového spektra v zařízení BURAN změnou materiálu spalačního terče, a to prostřednictvím výpočtů v programu MCNP.
The bachelor thesis deals with accelerator-driven systems and principles of their functioning. The theoretical part indcludes a description of system components and it also introduces projects related to ADS research. The practical part of the thesis is devoted to neutron spectra optimization for BURAN assembly by change of material of the spallation target in MCNP.
Description
Citation
FILOVÁ, V. Optimalizace neutronového spektra podkritického jaderného reaktoru se spalačním zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka seznámila komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Optimalizace neutronového spektra podkritického jaderného reaktoru se spalačním zdrojem. Studentka odpověděla na otázky oponenta práce. Doplňující otázku na použitou verzi softwaru položil Dr. Ptáček. Studentka odpověděla uspokojivě. Dr. Škoda se doptal na problematiku zacházení s berylliem. Studentka reagovala vhodně. Doc. Orságová vyzdvihla velký počet použitých referencí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO