Svislý korečkový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci jde o návrh svislého korečkového dopravníku (elevátoru) pro svislou dopravu obilí se zaměřením na celkový návrh elevátoru podloženého funkčním a kapacitním výpočtem se slabou vazbou na okolí zařízení a stavby. Podrobněji je pak práce zaměřena na návrh pohonu uloženého v hlavě elevátoru s rozpracováním dalších konstrukčních detailů, jako je celkové uložení pohonu, hnacího hřídele a bubnu v dané hlavě elevátoru a způsob vyprazdňování korečků.
This thesis describes design of vertical bucket conveyor (elevator) for vertical transport of grain. The global design elevator is based on functional and capacitance calculation with links to the surrounding area and buildings. Detail of work is focused in design of placement power in elevator head with development of the other designed parts. It is means total placement of drive, the drive shaft and the cylinder in elevator head and method of emptying bucket.
Description
Citation
HOLCNER, P. Svislý korečkový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO