Studium struktury materiálů vyrobených technikou SPS z binárních směsí prášků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá aluminidy železa a tuhými roztoky na bázi Fe-Cu. Literární studie se zabývá intermetalickými materiály a jejich použitím. Dále se zabývá materiály na bázi Fe-Cu, práškovou metalurgií, mezi níž patří SPS, a nakonec difúzí. V praktické části bylo použito vzorků vyrobených technikou SPS pro strukturní a termickou (DSC) analýzu.
Bachelor’s thesis deals iron aluminides and solid solutions Fe-Cu. In literature analysis are intermetallic materials and their use. Fe-Cu solutions, powder metallurgy, SPS technique and diffusion. In experimental part was used specimens made by SPS to structure and thermic analysis.
Description
Citation
MIKUŠ, T. Studium struktury materiálů vyrobených technikou SPS z binárních směsí prášků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO