Předpjatá konstrukce z drátkobetonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a řešením deskového mostu o jednom poli, přičemž konstrukce je uvažována ve dvou variantách - z předpjatého betonu a z předpjatého drátkobetonu. Cílem je posoudit přínos použití ocelových vláken v betonu na mezní stavy použitelnosti a únosnosti a zhodnocení reálnosti návrhu tohoto typu konstrukce z předpjatého drátkobetonu.
This thesis deals with the design and solution of a slab bridge structure. There are two varies considered - prestressed concrete structure and prestressed structure using steel fiber reinforced concrete. The aim of the thesis is to assess a contribution to application of steel fiber reinforced concrete in serviceability limit state and ultimate limit state. At the end of thesis is an evaluation of possibility to design this type of structure from prestressed steel fiber reinforced concrete.
Description
Citation
HERKA, M. Předpjatá konstrukce z drátkobetonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO