Využití nástrojů projektového managementu při návrhu počítačové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je využití nástrojů projektového managementu pro projekt zabývající se návrhem realizace počítačové sítě. V teoretické části bakalářské práce je popsán projektový management a vše, co k němu spadá včetně různých analýz. Praktická část využívá teoretické poznatky a zaměřuje se na řešení požadované počítačové sítě.
The subject of the bachelor thesis is the use of project management tools for a project dealing with the design of a computer network. The theoretical part of the bachelor's thesis describes project management and everything that belongs to it, including various analyzes. The practical part uses theoretical knowledge and focuses on solving the required computer network.
Description
Citation
KOSKOVÁ, Š. Využití nástrojů projektového managementu při návrhu počítačové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Podle čeho jste stanovovala materiálové náklady, z čeho jste čerpala? - odpovězeno prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Jaký je Váš podíl na této práci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO