Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom simulátoru napäťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérom. Súčasťou práce je teoretický návrh koncepcie celého systému, návrh takéhoto systému a návrh zdroja napájania celého zariadenia. Následne vytvorenie jednotlivých schém a dosiek plošných spojov. Osadenie dosiek a oživenie celého návrhu. Práca sa ďalej zaoberá overeniu funkčnosti návrhu a vytvorenie funkčného programového vybavenia. Následne sú jednotlivé výstupy návrhu porovnané s požadovanými. Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce je aj literárna rešerše.
This bachelor's thesis deals with the design of the voltage output simulator in range of 0-10 V with microcontroller. The part of my bachelor's thesis is theoretical outline of whole system, draft of this system and draft of source. Further creation of wiring diagrams and PCB. Fitting of PCB and programming. This thesis checks up the functionality of the draft and also of whole system. Next outputs are compare with required outputs. Literary research is integral to my bachelor's thesis.
Description
Citation
MAČIŠÁK, M. Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO