Microbial pesticide degradation in water works sand filters

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
This diploma thesis is focused on the study of bacterial degradation of MCPP and BAM and on the finding of suitable bacterial strains.
Description
Citation
VÁCLAVKOVÁ, Š. Microbial pesticide degradation in water works sand filters [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen)
Date of acceptance
Defence
Diplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO