Nástrojové materiály ze slinutých karbidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s charakteristikou nástrojových materiálů a posuzování jejich vhodnosti pro nasazení do obráběcích operací. Práce se dále zabývá problematikou upichovacích nástrojů, problematikou geometrie ostří, obecným přehledem nástrojových materiálů skupiny slinutých karbidů pro řezné nástroje a jejich vlastnostmi. Zmíněn je zde i přehled nástrojových firem a světového vývoje.
Main goal of this bachelor thesis is the introduction with characteristics of tool materials and assessing their fitness for use in machining operations. The thesis also deals with the parting-off tools, blade geometry issues, a general overview of the tool material group of cemented karbide cutting tools and their properties. There is a mention of overview of companies and world development.
Description
Citation
BIL, M. Nástrojové materiály ze slinutých karbidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. - Jaký má Al2O3 efekt při využití na řezném nástroji? - Byly otáčky provedeny při konstantní vc nebo n? - Je možné řezný nástroj z BP používat i při nižší vc než je uvedeno v práci? - Konstrukce diagramu utváření třísky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO