Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část se věnuje pojmům z právního i ekonomického hlediska. V analytické části je řešena problematika vysokých mzdových nákladů a příčiny jejich vzniku s dopadem na ekonomiku obchodní společnosti. Poslední návrhová část poskytuje návrhy na zlepšení.
Bachelor thesis focuses on employment relationships and optimalization of wage costs in company NEGOCIO s. r. o. It is divided into three parts, theoretical, analytic and proposal part. Theoretical part describes law and economic concepts. In analytic part is solved the problematics of high wage costs and causes of their origin with impacts on the economy of the company. The last proposal part provides suggestions for improvement.
Description
Citation
PÁBLOVÁ, P. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno prof. Koráb: Jaké výsledky vám dala analýza, že jste navrhla propuštění asistentky? Jaká je práce asistentky? odpovězeno doc. Hromádka: Jak jste stanovila náklady na automobil a řidiče? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO