Umělý život

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou umělého života. První část poskytuje stručný přehled historie umělého života a současné dělení umělého života. Ve druhé části práce jsou popsány některé významné softwarové modely umělého života. Poslední část práce obsahuje jednoduché experimenty s vybraným celulárním automatem.
This bachelor thesis deals with the issue of artificial life. The first part provides a brief overview of the history of artificial life and the current division of artificial life. The second part describes some important software models of artificial life. The last part of the work contains simple experiments with a cellular automaton.
Description
Citation
WEIGL, F. Umělý život [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou práci a její výsledky. Popsal pravidla a řízení procesů všech částí svého tématu celkem detailně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO