Příprava pokročilé keramiky metodou gelového lití

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě bylo optimalizováno složení suspenze oxidu hlinitého pro výrobu rozměrově náročného a tvarově složitého keramického dílu. Byly připraveny čtyři varianty plnění suspenzí keramickým práškem. Na základě experimentů byla vybrána suspenze s koncentrací prášku 47,5 obj. %, u které byl zkoumán poměr lineárních a síťujících monomerů. Pro přípravu rozměrově náročného a tvarově složitého keramického dílu byla vybrána suspenze s poměrem monomerů lineární : síťující rovným 4 : 1. Ověření metody gelového lití bylo provedeno na přípravě keramické medaile a kolenního kloubu.
In Bachelor thesis, a literary overview of gelcasting method was worked out and pursuant to this overview, composition of alumina suspension was optimised for fabrication of bulky and complex-shape ceramic part. Four variants of ceramic powder filling in suspensions were prepared. Based on the experiments, a suspension with powder loading of 47,5 vol. % was chosen. The ratio between linear and crosslinking monomers was investigated for this suspension. A suspension with monomer ratio of 4 : 1 (linear : crosslinking) was chosen for preparation of bulky and complex-shape ceramic part. Gelcasting was verified by fabrication of ceramic medal and a knee-joint.
Description
Citation
VESELÝ, J. Příprava pokročilé keramiky metodou gelového lití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO