E-mail marketing s podporou renovace korporátní identity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci e-mail marketingu v kreativní agentuře SnugDesign s.r.o. za podpory renovace korporátní identity, online reklamy AdWords a Facebook. Cílem této práce je zajistit automatickou konverzi z návštěvníků webových stránek na zákazníky a srovnání úspěšnosti daných online propagací.
The bachelor essay focuses on the application of e-mail marketing in a creative agency SnugDesign s.r.o. with the support on renovating a corporal identity, online advertisements AdWords and Facebook. The purpose of this essay is to provide conversion from the visitors of web pages for customer and comparation of the efficience of online propagations given.
Description
Citation
NOVÁK, M. E-mail marketing s podporou renovace korporátní identity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Vedoucí práce - Na základě zpracované analýzy úspěšnosti online komunikace jste doporučil ukončit využívání služby AdWords a zintenzivnit využívání služeb sociální sítě Facebook. Neobáváte se, že tímto krokem ztratíte, respektive nezískáte, část zákazníků, kteří Facebook nevyužívají? - zodpovězena Oponent - Definujte hlavní argumenty pro zdůvodnění přechodu klienta na přímý marketing (e-mail marketing). Jsou tyto argumenty aplikovatelné v praxi u všech typů zákazníků? - zodpovězena Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Zdvojnásobení částky na Facebook zvedne počet zákazníků lineárně - zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO