Technologická etapa dokončovací práce na rekonstrukci tělocvičny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V mojí bakalářské práci jsem se zabýval dokončovacími pracemi horní stavby a dále také možnostmi skladby sportovní podlahy v tělocvičně, u kterých jsem vybíral ze dvou typů, a sice ze zdvojené dřevěné podlahy jako zástupce konzervativního řešení a druhé modernější varianty, a to polyuretanové podlahy, součástí práce je i porovnání těchto dvou variant podlah podle několika hledisek a následný výběr vhodnější varianty. Objekt, pro který byla práce zpracovávána se nachází ve Šlapanicích a je součástí komplexu ZŠ a sice pavilonu "B" který slouží jako tělocvična a bazén.
In my bachelor thesis I was dealt with finishing top of building and also options formations sports floor in the gym, which I picked from two types namely from double wood floor as conservative representant and more modern representant as polyuretan floor, part of my work is comparsion that two types of floor by some aspects and subsequent choise better variant. Building which relates my work is in Šlapanice and is part of complex primary school namely pavilon "B" which is serves as gym and pool.
Description
Citation
KINCL, J. Technologická etapa dokončovací práce na rekonstrukci tělocvičny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO