Stavba v krajině - Winery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá optimálním návrhem řešení viničního hospodářství ve vinařské oblasti Strachotín. Cílem je využití přírodního potenciálu CHKO Pálava a vodního díla Nové Mlýny s podporou rozvoje agroturistiky v oblasti. Teoretická část diplomové práce zahrnuje rozbory, průzkumy a vývoj oblasti, problematiku výroby a zpracování vinné révy. Praktická část obsahuje soubor problematických výkresů, použité technologie a materiály pro zabezpečení správného plnění funkce stavby.
Master´s thesis deal with optimum proposal reset vineyard economy in viticultural area Strachotin. The task is utiliziation of landscape potential CHKO Palava and hydro-electric plant Nove Mlyny with promotion development agricultural tourism in the area. Theoretic part of thesis includes analyses inquiries and progression areas, production problems and vine processing. Practical part includes set of questionable drawings, used technology and material for security of correct performance function construction.
Description
Citation
MIKLÁŠ, J. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)
Date of acceptance
2009-06-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO