Teniferace - nekonvenční metoda karbonitridace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Teniferace je způsob chemickotepelného zpracování, konkrétně z oblasti metod karbonitridace. Proces sycení dusíkem a uhlíkem probíhá ve zvláštní solné lázni. Umožňuje dosahovat rozličných výsledných vlastností zpracovávaných součástí, kterých běžnými metodami karbonitridace, nebo povrchových úprav nelze hospodárně dosáhnout. V současnosti nachází velkého uplatnění v automobilovém a zbrojním průmyslu. Cílem práce je seznámení s podstatou, možnostmi a využitím této technologie.
Tenifer is a method of thermochemical treatment, concretely comes within the area of carbonitration methods. The saturation with nitrogen and carbon is carried out in special salt bath. Tenifer treatment achieves variety of final properties, which another method of treatment cannot ensure. Method is widely used in automobile and armament industry at this time. The purpose of this retrieval is to inform about principles, options and utilisation of this technology.
Description
Citation
KREJČÍ, M. Teniferace - nekonvenční metoda karbonitridace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO