Elektronické řídicí jednotky pro závodní motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá elektronickým řízením závodních motorů. Toto elektronické řízení vykonává programovatelná řídicí jednotka, která je mozkem veškerých elektronických operací v motoru. Nejprve je popsán princip elektronického řízení. Dále jsou uvedeny programovatelné řídicí jednotky a jejich vlastnosti a specifikace. U jednotky proPDM je uvedeno i potřebné vybavení pro správnou funkci řídicí jednotky. Každý z výrobců používá svůj vlastní software.
The bachelor’s thesis deals with the electronic control of racing engines. This procedure performs electronic programmable control unit, which is the brain of all electronic operations in the engine. First is described the principle of electronic control. Further are presented the programmable control units and their features and specifications. The unit proPDM includes necessary equipment for proper function of the control unit. Each of the manufacturers uses their own software.
Description
Citation
DANIEL, P. Elektronické řídicí jednotky pro závodní motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO