Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou vybraných, již existujících uživatelských rozhraní pro ovládání síťového tisku a jejich koncových uživatelů. Na zmíněná rozhraní jsou pak opakovaně aplikovány vybrané metody prototypování a uživatelského testování. Vyhodnocení daných metod uzavírá práci spolu s doporučením zavedení procesů pro budoucí vývoj uživatelských rozhraní ve firmě Y Soft.
This thesis explains meaning of user experience, its main aspects, selected methodology, its integration into agile development process and what UX maturity level can be represented in real company. It also deals with analysis of selected existing user interfaces used for network print management and its end users. Prototyping and user testing methods are iteratively applied to these user interfaces. Evaluation of these methods concludes the thesis with a recommendation what UX processes should be integrated for future development of user interfaces in Y Soft.
Description
Citation
PILÁT, P. Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bioinformatika a biocomputing
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Jak jsou ovlivněny výsledky při "guerrila" testování, provádí-li se v jiném prostředí než bude finální produkt používán? Je nutné je eliminovat? Případně jak?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO