Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na využití projektového managementu v praxi. V první části je popsán úvod do managementu, který obsahuje všechny potřebné informace k řízení projektu. Další část se věnuje popisu společnosti Yummy Lamy a analýze jejího současného stavu. Práce ukazuje použití PESTEL, SWOT a RIPRAN analýz, analýzy konkurence a zainteresovaných stran, logického rámce, Ganttova diagramu a obsahuje návrh řešení práce.
The bachelor thesis is focused on the use of project management in practice. The first part describes the introduction to management, which contains all the necessary information for project management. The next part is devoted to the description of the company Yummy Lamy and the analysis of its current state. The work shows the use of PESTEL, SWOT and RIPRAN analysis, competition and stakeholder analysis, the logical framework of the Gantt chart and contains a proposal for the solution of the work.
Description
Citation
MONCZOVÁ, L. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázka od vedoucí - zodpovězeno Ing. Luňáček: Můžete stručně shrnout přínosy vašeho návrhu pro firmu? Jste schopna identifikovat alespoň odhadem, o kolik procent vzrostly tržby? - zodpovězeno Ing. Doubravský: Na základě čeho jste se u stanovení hodnot pravděpodobnosti rizika rozhodla, že 33 % považujete za vysokou pravděpodobnost? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO