Výroba dámské konfekce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Studie výroby dámské konfekce řeší nový výrobní a administrativní prostor, který se nachází v sousedství bytových domů, hřbitova s krematoriem, vojenského prostoru a lesoparku Akátky v Brně v Židenicích. Stavba je začleněna do mírně svažitého terénu blízko stávajících budov a volně je doplňuje svojí prostorovou skladbou. Stavba je rozdělena do dvou funkčních celků, jednoho menšího objektu a druhého většího. První z nich obsahuje administrativu firmy a sociálně hygienické a stravovací prostory. Ve druhé části jsou to veškeré sklady – základního materiálu, hotových výrobků, oblastí stříhárny, dále pak technické místnosti a nakonec samotná výrobní hala. Okolo stavby jsou zpevněné parkovací plochy, plochy pro pěší a zelené plochy s vysázenými stromy pro využití v letních měsících ke krátkému odpočinku.
The study of women's ready to wear clothers solves new manufacturing and administrative area located in an appartment neighborhoods, a cemetry with crematorium, an army base and wooded park Akatky in Brno, Zidenice. The structure is incorporated into slightly steep terrain close to current buildings and freely exemplifies them with it's spacious composition. The building is separeted into two functional units, one smaller structure and other larger. The first one contains the company's administration, restrooms and dining area. All of the warehouses are in the other part-essential materials, final products, cutting area, futhermore hardware rooms and at last the production hall itself. There are parking lots, pedestrian areas and green areas with planted trees to be used in summer months for short rest.
Description
Citation
CAHOVÁ, B. Výroba dámské konfekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO