Vyhodnocení hlukových emisí protihlukových povrchů vozovek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou protihlukových povrchů vozovek, analyzovat zdroje hluku při interakci pneumatiky s vozovkou, seznámit se s principy protihlukových koberců a jejich vlastnostmi. Součástí práce je také celkové shrnutí metod používaných pro měření hluku z rozhraní pneumatika/vozovka a vyhodnocení některých dosud provedených měření na realizovaných úsecích s protihlukovými kryty. Hlavním cílem je vyhodnocení měření v Zádveřicích u Zlína.
The aim of the bachelor´s thesis is to make an introduction to quiet pavements, analyzing the sources of tire/pavement noise, study the principles of this pavement and summarize their properties. This thesis deals with method of measurement tire/pavement noise and evaluate the concrete measurements. The main aim of the thesis is to evaluate measurement in Zádveřice near Zlín.
Description
Citation
MEJZLÍK, M. Vyhodnocení hlukových emisí protihlukových povrchů vozovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO