Mikroprocesorem řízený regulátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o konstrukci regulačního přístroje a implementaci PSD regulátoru do programového vybavení mikroprocesoru. Toto zařízení má pomocí změny rychlosti motoru regulovat teplotu snímanou na výstupu soustavy. Práce mezi jinými popisuje vznik algoritmu tohoto regulátoru, který je v konečné fázi zapsán v programovacím jazyce C. V poslední kapitole je demonstračně vyregulována uměle vytvořená soustava.
This work deals with construction of regulation apparatus and implementation of PSD regulator into program equipment of a microprocessor. Purpose of this devise is to use the change of motor’s speed to regulate temperature which is measured at the system output. In addition, the work also describes generation of the regulator’s algorithm which is afterwards encoded in C programming language. There is a demonstration of such system in the last chapter.
Description
Citation
KRZYŽANEK, J. Mikroprocesorem řízený regulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Otázky vedoucího a oponenta práce zodpovězeny v pořádku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO