Speciální typy ložisek a jejich aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je poskytnout rešeršní rozbor speciálních typů ložisek. Práce je zaměřena především na magnetická a vzduchová ložiska, která jsou z kategorie speciálních ložisek nejvíce dostupné a využívané. Oba tyto druhy jsou bezkontaktní ložiska, z čehož vyplývá velká část jejich výhod. V práci jsou uvedeny nejčastější typy konstrukčních řešení magnetických i vzduchových ložisek a vysvětleny principy funkce těchto ložisek. Na závěr jsou sepsány výhody použití a shrnuty možnosti aplikací těchto ložisek.
The goal of this bachelor’s thesis is to provide a search analysis of special bearing types. This work is focused especially to magnetic and air bearings, which are the most available and used special bearings. Both of these types are contactless, from which follows a big part their benefits. In this thesis there are introduced and explained the principles and design solutions of the most frequently used types of magnetic and air bearings. At the conclusion there are written up advantages and possible uses of these bearings.
Description
Citation
POLÁŠEK, L. Speciální typy ložisek a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO