Nouzový zdroj elektrické energie s termočlánkem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání možného použití termočlánků jako zdrojů elektrické energie. V první části se pojednává o obecných vlastnostech termočlánků a jejich využití v praxi. Poté je na vybraný typ termočlánku navržena a vyrobena ohřevná a chladicí aparatura, která tvoří nouzový zdroj elektrické energie. V další části je na vybraný typ termočlánku navržen zvyšující neinvertující DC/DC měnič, který vytváří výstupní stejnosměrné napětí 12V. Tento měnič je řízen pomocí PWM, která pracuje s nosnou frekvencí 50kHz.
This master´s thesis is directed to an research of thermoelectric cells as power sources. It is discoursing about general properities of thermoelectric cells and their using at practical aplications in the first part. Then a heating and cooling system is designed and made for a selected type of thermoelectric cell which represents the emergency back-up power source. In the next part a DC/DC step-up converter is designed for a selected type of thermoelectric cell. This converter generates the DC load voltage 12V. The converter is controlled by PWM with a carrier frequency 50kHz.
Description
Citation
KUBÍK, R. Nouzový zdroj elektrické energie s termočlánkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Chrápavý (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Lapčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Práce má celkově dobrou úroveň, otázky oponenta byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO