Koncepční návrh soutěžního modelu letadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom nového modelu letúnu pre konštruktérsku súťaž Air Cargo Challenge 2019. Úvod práce sa zameriava na výklad pravidiel súťaže s následnou bodovou analýzou. V rámci podrobnejšieho koncepčného návrhu je vykonaná rešeršná štúdia možných koncepčných konfigurácií. Praktická časť práce je zameraná na základné charakteristiky jednotlivých častí modelu, hmotnostný rozbor a letové výkony modelu.
This bachelor’s thesis deals with conceptual design of new competition aircraft for design competition Air Cargo Challenge 2019. Introduction part is focused on interpretation of regulations of this competition followed by score analysis. After then background research about possible conceptual configurations is implemented. Practical part of the thesis is concentrated on basic characteristics of individual parts of the new aircraft, weight layout and aircraft performance analyses.
Description
Citation
ČAVOJSKÝ, T. Koncepční návrh soutěžního modelu letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentoval svoji práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Student zodpověděl dotazy oponenta. Drobný dotaz na index v rovnici pro výpočet plochy. Proč jste použil eliptické křídlo a jakým způsobem jste řešil kroucení křídla? Prováděli jste optimalizaci plochy křídla s ohledem na maximální rychlost letu? Jak bude řešen spoj křídla? Proč jsou při použití T ocasních ploch zhoršené pádové vlastnosti? Co je platící zatížení, co je užitečný zatížení? Bakalář zodpověděl dotazy správně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO