Experimentální pozorování migrace plastického maziva v simulátoru valivého ložiska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce využívá možnost fluorescenční mikroskopie k separátnímu pozorování složek plastického maziva v simulátoru valivého ložiska. Simulátor ložiska je v konfiguraci ball-on-disk, kde se místo disku použil tvrzený skleněný vnější kroužek. Ten v tomto provedení umožnuje nahlédnutí do jinak nepřístupných míst ocelového ložiska. Pozorováním jednotlivých složek plastického maziva, pomocí speciálních umělých fluorescenčních barviv přidaných do struktury, se docílilo poznání, že lze touto metodou fluorescenční mikroskopie pozorovat plastická maziva, kde toto tvrzení zkoumané vzorky prokázaly.
This thesis is using fluorescence microscopy to separately observe components of grease lubricate in simulator of ball rolling bearing. Simulator is in the configuration ball-on-disk when the disk was replaced by the outside ring made by tempered glass. This ring allows light passing to normally unseeable places of steel bearing. By the separate study of greases particles, coloured with special fluorescent dye, was found that method of fluorescence microscopy can be used to gain information about grease lubricated process in bearing.
Description
Citation
PALÁN, M. Experimentální pozorování migrace plastického maziva v simulátoru valivého ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Jaký má vliv teplota na vlastnosti plastického maziva a jeho chování uvnitř valivého ložiska? - zodpovězeno 2) V práci uvádíte životnost maziva L01. Jaké jiné predikční hodnoty či vztahy se používají pro odhad trvanlivosti ložiska a jaký je mezi nimi rozdíl? - zodpovězeno 3) S jakými mezními stavy se setkáváme u poškozených ložisek? - zodpovězeno Doc. Vrbka: Jakým způsobem byly provedeny experimenty ve vaší práci? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO