Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. Nejrozšířenější metody výroby šablon pro tisk pájecí pasty jsou popsány v další části práce. V praktické části je zdokumentováno obrábění různých netradičních materiálů a samotný návrh, realizace a testování opravárenských šablon pro tisk pájecí pasty z těchto materiálů. V práci jsou dále uvedeny možnosti a doporučení pro výrobu opravárenských šablon.
This bachelor’s thesis deals with the possibilities of production of rework stencils using a trimming laser AUREL 300. The first part focuses on the basic description of the thick-film technology and the possibility of using lasers in this area. The most common methods of producing stencils for printing solder pastes are described in the next section. Machining of various non-traditional materials and the actual design, realization and testing of rework stencils for printing solder paste of these materials is documented in the practical part. Furthermore, options and recommendations for the production of rework stencils are given in this thesis.
Description
Citation
DOLEŽEL, T. Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šesták (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Jaké jsou elektrické parametry různých řezů při trimování? 2) Zahrnujete do chemického působení i vodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO